Privacy beleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacy beleid neem dan contact met ons op.

Contact

Privacy beleid

Wie zijn wij
Wij zijn IBK. Wij realiseren een duurzaam werk- en productieklimaat voor de industrie, utiliteits- en foodsector. Wij zijn gevestigd aan de Lunet 10A, 3905 NW te Veenendaal, Nederland.

IBK verwerkt en analyseert gegevens met als doel zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften als klant. IBK is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevenszoals beschreven in dit privacybeleid. IBK hecht grote waarde aan haar rol en reputatie als betrouwbare business partner en in die hoedanigheid ook aan het zekerstellen van het recht op privacy voor u als klant (of leverancier).

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@ibknl.com.

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan u gerelateerd kunnen worden. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Naam en andere identificeerbare informatie
We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen.

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie
Uw contactgegevens kunnen uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

Onze communicatie met u
Als u ons een e-mail stuurt of online via de website het contactformulier invult, leggen wij uw communicatie met ons vast. Als u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database.

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt
Als u onze website bezoekt, kunnen wij alleen uw IP-adres vastleggen en alleen op basis van anonimiteit analyses van uw surfgedrag verrichten.
Daarnaast kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent.

Informatie die u met ons deelt
U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u op ons reageert op social media of een klantenonderzoek invult.

Cookies en vergelijkbare technologieën
Als u onze website gebruikt, verzamelen wij geen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Hoe verzamelen wij uw gegevens
IBK kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken
De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Om met u te communiceren
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor statistisch onderzoek
Wij gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media. Wij gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie.

Voor directe marketingdoeleinden
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen wij automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren.

Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn.

Wij kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via privacy@ibknl.com

Vrijgeven en delen van gegevens met derden
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Voor statistisch onderzoek en direct marketing
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

Websites van derden
Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. IBK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Beveiliging en bewaring
IBK neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek indienen. IBK heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal IBK laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij IBK, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan IBK aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

IBK B.V., Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal, Nederland

U kunt via privacy@ibknl.com contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid.

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden|
Dit privacybeleid is ingegaan per 23 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op ibknl.com, waarna het direct in werking treedt.