Klantenservice
+31 (0)85 081 96 00

IBK Airconditioning & Koudetechniek realiseert een duurzaam werk- en productieklimaat voor de industrie-, utiliteits- en foodsector. Door continu te innoveren met oog voor het welzijn van mensen dragen wij maximaal bij aan een gezonde, groene wereld.

block-image

Duurzaamheid

Groene Ambitie IBK

In 2025 is IBK trendsetter en marktleider in Nederland op het gebied van duurzame warmte- en koude techniek voor de industrie, de utiliteits- en foodsector. Door onze continue focus op innovatie, presteren wij optimaal op het gebied van milieu, techniek en prijs. Wij bieden uitsluitend oplossingen die bijdragen aan het welzijn van mensen en aan een gezonde, groene toekomst.

Samenwerken aan een betere wereld

Milieu en het welzijn van mensen zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Overal ter wereld ontstaat bewustzijn rondom de leefbaarheid van onze planeet. IBK wil op een significante manier bijdragen aan een betere wereld en de duurzaamheidstransitie versnellen. We vatten deze ambitie samen onder de noemer ‘Think People’. Samen met onze partners gaan wij deze ambitie richting geven en waarmaken.

IBK community

IBK gaat actief werken aan het opzetten van een netwerk. We willen een podium creëren dat ruimte biedt voor inspiratie, kennis, contacten en actie. We beperken ons daarbij niet tot koudetechniek. Wij geloven in een breed perspectief op de energietransitie in het algemeen en de koudemiddelentransitie in het bijzonder. Vanzelfsprekend beginnen we dicht bij onze eigen business. Gaandeweg haken we aanpalende sectoren aan zoals de industrie en civiele bouwkolom.

Duurzaamheid transitie in perspectief

De transitie in koudetechniek staat niet op zichzelf. De duurzaamheidsbeweging moet in samenhang bekeken worden. Duurzaamheid draait niet alleen om milieu en techniek. Ook economische componenten spelen een rol, net als het welzijn van mensen.

Platform

Wij brengen ervaringen en kennis samen op één platform. Dat platform vormt het fundament onder de community. Met dit platform wil IBK:

• Kennis delen – kennis en inzicht
• Kennis maken – onderzoek en best practices
• Een podium bieden – inspiratie en motivatie

Duurzaamheid: Route en Stappenplan

Het doel staat vast: de duurzaamheidstransitie versnellen om zo een maximale bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wij willen daar in nauwe samenwerking met onze partners actief aan bijdragen. Dat proces komt niet vanzelf op gang. We zullen moeten zaaien voor we kunnen oogsten. Het is bovendien een proces dat nog in ontwikkeling is. Samen met onze partners bepalen we de route.

Om die route samen vorm te kunnen geven, organiseren we een congres, gevolgd door periodieke rondetafelgesprekken. Het blijft niet bij praten alleen. We delen best practices, gaan op excursie, delen kennis en houden elkaar scherp. De eerste stap is het ontwikkelen van een gezamenlijk denkraam. Dat gezamenlijke denkraam is een whitepaper waarin we de duurzaamheidstransitie centraal zetten.

De stappen

1. Roadmap
Hierin leggen we het doel en de globale route vast waarlangs we de ambities willen realiseren. De roadmap helpt ons om de discussie gericht te voeren en draagt bovendien bij aan het enthousiasmeren van early adopters.

2. Whitepaper
In de whitepaper staat de transitie als proces centraal. Het document belicht de transitie voornamelijk vanuit het vakgebied koudetechniek en airconditioning. We gebruiken het document als middel in onze contentstrategie.

3. Congres
De whitepaper en de content die we daaromheen generen, brengt communicatie op gang rondom het thema transitie. Het document vormt bovendien de basis voor een congres. Tijdens dat congres brengen we partijen samen en versterken we het netwerk.

4. Ronde tafel
Actief samenwerken aan het realiseren van een betere wereld waarin de ‘Think People’ gedachte centraal staat. Dit doen we niet alleen, maar samen met partijen die vanuit hun perspectief een bijdrage willen leveren rondom een specifiek onderwerp. De ronde tafels vormen de voortzetting en de verdieping van het congres en zorgen er bovendien voor dat de betrokken partijen elkaar regelmatig treffen. Zo versterken we de community en houden we de discussie op gang.

5. Platform
Het resultaat van het proces is een actieve community die wil samenwerken op gebied van duurzaamheid, economie en samenleving. We delen onze successen, idealen en business.

Doe mee!

De wereld beter maken, dat doe je niet alleen. Daarom komen we graag in contact met invloedrijke mensen op het gebied van duurzaamheid die onze doelstellingen onderschrijven en bij willen dragen aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie. Hiervoor zijn uiteenlopende perspectieven en nieuwe invalshoeken nodig. Het vraagt ook om daadkracht. Net als de wil om de mouwen op te stropen en de durf om voor de troepen uit te lopen.

Wil jij als influencer op het gebied van duurzaamheid eens vrijblijvend sparren over de manier waarop jij bij kan dragen aan een betere wereld? Neem dan contact op met Jan-Willem Voshol. Stuur een e-mail naar jvoshol@ibknl.com of bel 030-6380000.